Published: 20-07-2023

FUNCTIONAL AND DESIGN ASSUMPTIONS FOR UNMANNED AERIAL VEHICLES INTENDED FOR RECONNAISSANCE AND MEDICAL OPERATIONS ON THE BATTLEFIELD

Paweł Szczepaniak, Agnieszka Gugała-Szczerbicka, Dariusz Rodzik, Tomasz Kulik, Anna Michalska

MINIMIZING THE RISK OF ACCIDENTS IN-GROUND AIRPORT OPERATIONS CARRIED OUT BY AIRCRAFT

Krzysztof Cur, Paweł Gołda, Mariusz Izdebski, Justyna Tomaszewska

DEVELOPMENT OF AVIATION INFRASTRUCTURE IN SELECTED EUROPEAN COUNTRIES: STATISTICAL ANALYSIS AND IMPLICATIONS

Paweł Gołda, Krzysztof Cur, Mariusz Izdebski, Szymon Świergolik, Adam Radomyski

OPTIMALISED PHYSICAL MODEL OF INERTIAL NAVIGATION SYSTEM AS EDUCATION SIMULATOR

Andrzej Szelmanowski, Michał Burek, Piotr Rogala, Mariusz Izdebski

337-355

PREDICTIVE MODELING OF FLIGHT DELAYS USING DECISSION TREE

Jerzy Manerowski, Krzysztof Cur, Paweł Gołda, Karol Przanowski

IDENTIFICATION AND NEUTRALISATION OF UNMANNED AIRCRAFT

Krzysztof Cur, Paweł Gołda, Andrzej Żyluk, Daniel Michalski, Krzysztof Okupski, Jacek Woźniak

ACCURACY ANALYSIS OF EGNOS POSITIONING IN FLIGHT TEST IN AIR TRANSPORT

Kamil Krasuski, Małgorzata Kirschenstein, Daniel Michalski, Adam Ciećko, Grzegorz Grunwald

357-373

ANALYSIS OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF GEOGRIDS USED FOR THE REINFORCEMENT OF NATURAL AIRFIELD PAVEMENTS

Agata Kowalewska, Krzysztof Blacha, Mariusz Wesołowski, Sylwester Kłysz

375-388

ANALYSIS OF SELECTED PROBLEMS OF THE OPERATION OF MEANS OF AIR TRANSPORT

Krzysztof Cur, Paweł Gołda, Mirosław Jemielniak, Witold Sarnowski

MULTI ROLE COMBAT AIRCRAFT - A CHALLENGE FOR AIR DEFENSE

Tomasz Kulik, Dariusz Rodzik, Anna Michalska

APPLICATION OF SPACE-TIME ADAPTIVE SIGNAL PROCESSING IN RADIOLOCATION

Anna Ślesicka, Błażej Ślesicki, Jacek Iwański, Andrzej Truskowski

OPROGRAMOWANIE PRZENOŚNEGO MODUŁU BIOMETRYCZNEGO DO WOJSKOWEGO SYSTEMU WSPARCIA LOTNICTWA

Mariusz Zieja, Karol Kawka, Konrad Wojtowicz, Adam Wetoszka, Tomasz Pietrzak

235-252

TESTING GNSS RECEIVER ROBUSTNESS FOR JAMMING

Dariusz Zmysłowski, Michał Kryk, Jan Kelner

ANALYSIS OF AVIATION INCINDENTS OCCURRING ON THE SW-4 HELICOPTER IN THE YEARS 2010–2020

Norbert Grzesik, Michał Jasztal, Magdalena Hezner, Witold Sarnowski, Marta Woch

267-286

QUALITY ASSESSMENT OF SATELLITE LASER RANGING STATIONS OPERATING IN 2020

Stanisław Schillak, Paweł Lejba, Piotr Michałek, Adrian Smagło

INNOVATIVE DIRECTIONS IN AIR TRANSPORT: ANALYSIS OF NEW ENERGY SOURCES

Paweł Gołda, Krzysztof Cur, Tadeusz Zaworski, Adam Rurak

THE IMPACT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON AIRPORT SECURITY

Dariusz Bogusz, Grzegorz Kowaleczko, Artur Goś

303-320

MEASURE AND ANALYSIS OF 3D MAGNETIC DEVIATION IN AERONAUTICAL MAGNETIC HEADING SYSTEMS AND HELMET MOUNTED CUEING SYSTEM

Andrzej Pazur, Mirosław Witoś, Andrzej Szelmanowski, Jerzy Borowski, Wojciech Wróblewski