ACCURACY ANALYSIS OF AIRCRAFT POSITION PARAMETERS PROVIDED BY GCA 2000 AIRPORT SURVEILLANCE RADAR

Main Article Content

Adam Ciećko
Grzegorz Grunwald
https://orcid.org/0000-0001-9252-7624
Natalia Malinowska
Artur Goś

Abstract

The aim of this article was to investigate the accuracy of determining the position parameters of an aircraft by the GCA 2000 airport control radar located at Deblin Airport (EPDE). In order to analyse the accuracy of determining the position of an aircraft by the GCA 2000 radar, a research flight was carried out. The position of the aircraft was recorded by the GCA 2000 radar and the Thales Mobile Mapper Pro GPS receiver on board the aircraft. The resulting position parameters were compared with each other to investigate the accuracy of the radar’s coordinate determination. In addition, a number of analyses and comparisons were performed to determine the reasons for the interruptions in the radar detection of the aircraft.


Based on the study, it can be concluded that the GCA 2000 radar located at Deblin airport meets the requirements set by the International Civil Aviation Organisation (ICAO) for radar performance. According to ICAO, the standard deviation of the distance error should be 70–130 metres and the azimuth error for primary radars should be 0.15–0.2°, and for secondary radars 0.2–0.3°. The standard deviation of the distance error during a research flight by the GCA 2000 radar is 81.1 metres and the standard deviation of the azimuth error is 0.19°.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ciećko, A., Grunwald, G., Malinowska, N., & Goś, A. (2023). ACCURACY ANALYSIS OF AIRCRAFT POSITION PARAMETERS PROVIDED BY GCA 2000 AIRPORT SURVEILLANCE RADAR. Aviation and Security Issues, 4(2). https://doi.org/10.55676/asi.v4i2.63
Section
Articles

References

References

Articles and monographies

Banaszek K., Malarski M., Dokładność pozycjonowania współczesnych systemów nawigacji satelitarnej a przepustowość portów lotniczych, “Logistyka” 2011, vol. 4.

Brzozowski M., Kołodziejska U., Problemy identyfikacji przeszkód powodujących przesłanianie wiązki radaru na przykładzie radaru meteorologicznego, WITU, Warszawa 2010.

Burbo K., Urządzenia radionawigacyjne, WSOSP, Dęblin 2004.

Byron E., Radar: Principles, Technology, Applications, Prentice Hall, INC., Upper Saddle River 1995.

Ciećko A., Goś A., Krasuski K., Krześniak K., Accuracy analysis of aircraft positioning using real radar and GPS data, “Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” 2022, vol. 116, DOI: https://doi.org/10.20858/sjsutst.2022.116.4.

Czekała Z., Parada radarów, Bellona, Warszawa 2014.

Dzwonkowski D., Goś A., Ćwiklak J., Krasuski K., Research and comparative analysis of the accuracy in determining the parameters of the position of aircraft by air traffic control radars Avia-W and GCA-2000, “Journal of KONBiN” 2022, vol. 52(2), DOI: 10.2478/jok-2022-0013.

Goś. A., Charakterystyka porównawcza radarów AVIA i GCA-2000, [in:] Wybrane aspekty zabezpieczenia nawigacji lotniczej, ed. J. Ćwiklak, “Współczesna Nawigacja”, T. I, LAW, Dęblin 2019.

Goś A., Krasuski K., Model matematyczny wyznaczenia pozycji statku powietrznego na podstawie danych radarowych, [in:] Wykorzystanie technik nawigacyjnych w lotnictwie. Część I, ed. M. Grzegorzewski, “Współczesna Nawigacja”, T. III.

Ground Controlled Approach System GCA-2000 – Technical documentation, Van Nuys, USA, 2016.

ICAO, Guidance Material on Comparison of Surveillance Technologies (GMST), edition 1.0, 2007.

ICAO, International Standards and Recommended Practices, Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation, Aeronautical Communications Volume 1 Radionavigation Procedures, 2020.

Lacomme P., Hardange J.P., Marchais J.C., Normant E., Air and Spaceborne Radar Systems, William Andrew Publishing, LLC, Norwich, 2001.

Leick A., Rapoport L., Tatarnikov D., GPS Satellite Surveying, Fourth Edition, John Wiley&Sons, Inc., Haboken, New Jersey, 2015.

Łydka A., Kwalifikacja przedsięwzięcia pod względem konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Radar GCA-2000 - DĘBLIN, Gliwice 2015.

Meikle H., Modern Radar Systems, Artech House, INC., Norwood 2001.

Morris P.R., Powstanie radaru, PWN, Warszawa 1967.

Polak Z., Rypulak A., Awionika, przyrządy i systemy pokładowe, WSOSP, Dęblin 2002.

Skolnik M.I., Introduction to Radar Systems, 3rd Edition, McGraw-Hill, New York 2001.

Thales Navigation, MobileMapper Pro Technical Specifications, 2005.

Internet sources

https://zbiam.pl/wp-content/uploads/2021/04/GCA-2000.jpg [access: 31.10.2022].

https://www.flightradar24.com/how-it-works [access: 6.12.2022].