THE EFFECTIVENESS OF TRAINING MILITARY JET PILOTS USING THE INTEGRATED TRAINING SYSTEM OF THE M346 BIELIK AIRCRAFT IN THE POLISH AIR FORCE.

Main Article Content

Tomasz Czerwinski
Krzysztof Cur
Adam Rurak
Mariusz Zieja

Abstract

The article describes an analysis of the effectiveness of using the Integrated Training System (ITS) of the M-346 "Bielik" aircraft by the Polish Air Force. It presents the individual elements of the M-346 "Bielik" aircraft's ITS and their capabilities. A crucial aspect in assessing this training process is conducting ground attack training for pilots using imprecise weaponry. The analysis method highlighted focuses on evaluating the training process and its effectiveness, both for individual pilots and the entire training group.


The article introduces an algorithm for assessing effectiveness, serving as a method to verify the effectiveness of aviation training based on data from the actual operation of the M-346 "Bielik" aircraft system. It demonstrates the continuous potential for modifying and verifying the training process for pilots of combat aircraft on the M-346 "Bielik" using the Integrated Training System.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Czerwinski, T., Cur, K., Rurak, A., & Zieja, M. (2023). THE EFFECTIVENESS OF TRAINING MILITARY JET PILOTS USING THE INTEGRATED TRAINING SYSTEM OF THE M346 BIELIK AIRCRAFT IN THE POLISH AIR FORCE. Aviation and Security Issues, 4(2). https://doi.org/10.55676/asi.v4i2.93
Section
Articles

References

Regulamin Lotów Lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (RL-2016), Ministerstwo Obrony Narodowej, Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych, Warszawa 2016.

Instrukcja Organizacji Lotów w Lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (IOL-2016), Ministerstwo Obrony Narodowej, Dowództwo Generalne Sił Zbrojnych, Warszawa 2016.

Gołębiowski W.: Badanie percepcji szkolonych pilotów w procesie użytkowania statków powietrznych z wyposażeniem cyfrowym i analogowym. Praca badawcza. ITWL, Warszawa 2006.

Ziółkowski A.: Praktyczne szkolenie lotnicze podchorążych WSOSP- teraźniejszość i przyszłość. Przegląd Sił Powietrznych, Czerwiec 2005.

Tyrała P.: Strategie pedagogiczne w dydaktyce symulacji lotniczej. WSOSP Dęblin. Edukacja Medialna nr. 2, 1997.

Zagdański Z.: Stany awaryjne statków powietrznych. Wyd. ITWL. Warszawa 1995.

Madej K.: Szkolenie lotnicze na samolotach odrzutowych. Przegląd Sił Zbrojnych nr 5, 2015.

Madej K., Kozuba J.: Technology as a capability enhancement in the air training.

th International Conference on Military Technologies. ICMT 2017, Brno 2017.

Madej K.: Ewolucja systemu szkolenia pilotów samolotów odrzutowych w perspektywie współczesnych wymagań, 90 lat Szkoły Orląt. Historia, teraźniejszość i perspektywy szkolenia lotniczego. WSOSP wewn.204/15, Dęblin 2015.

Grenda B.: Szkolenie personelu latającego na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. AON, Warszawa 2012.

Operational and capability requirements, Military Flying Training System. Swedish Defence Materiel Administration, FMV 29.04.2015

Bzymek J., Matrzak J.: Szkolenie pilotów w świetle integracji sił powietrznych RP

ze strukturami NATO. Rozprawa doktorska, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2001.

Bogusz D.: Szkolenie selekcyjne kandydatów na pilotów wojskowych realizowane

w Aeroklubie „Orląt”. Lotnictwo w doktrynach wojennych i konfliktach militarnych

XX i XXI wieku pod redakcją naukową R. Bartnika, B. Grendy, T. Zielińskiego, AON, Warszawa 2013.

Military flying training report by the Comptroller and Auditor General ordered by the House of Commons, London 2015.

Bogusz D.: Szkolenie selekcyjne kandydatów na pilotów wojskowych w Siłach Zbrojnych RP, LAW, Dęblin 2020.

Hawk: training the pilots of the future. Bae Systems, http://www.baesystems.com/en/product/hawk [dostęp 03.2020].

McRoberts H., Loschiuk W.: National Defence NATO Flying Training in Canada. Report of the Auditor General of Canada, September 2002.

Model kształcenia i szkolenia podchorążych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. Dęblin 2018.

Koncepcja Szkolenia Personelu Latającego Sił Zbrojnych RP. Warszawa 2007.

Standard Szkolenia Lotniczego Podchorążych w Jednostkach Organizacyjnych Lotniczej Akademii Wojskowej. Dęblin 2021.

Plan i program kształcenia dla studiów stacjonarnych I stopnia podchorążych WSOSP. Dęblin 2005.

Decyzja Nr 289/MON z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie Standardu Kształcenia Wojskowego dla kandydatów na oficerów - Minimalne Wymagania Programowe. MON 09.07.2014.

Koncepcja kształcenia i szkolenia praktycznego podchorążych WSOSP. MON 13.12.2011.

Rajchel J.: System kształcenia i szkolenia lotniczego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. Komisja Obrony Narodowej 24.07.2012, Senat RP.

Program Studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Senat Lotniczej Akademii Wojskowej, Dęblin 28.09.2021.

Lewitowicz J.: Kształcenie eksploatacyjne pilotów statków powietrznych. Journal of Aeronautica Integraf 1/2006 (1).

Bogusz D.: Kulik T.: Szkolenie lotnicze kandydatów na pilotów wojskowych w akademickim ośrodku szkolenia lotniczego WSOSP. Zeszyty Naukowe AON nr 3(96), 2014.

Bogusz D.: Jak przygotować pilotów wojskowych? Przegląd Sił Zbrojnych nr 1, 2015.

Porozumienie zawarte w dn.14.02.2019 r. w Dęblinie w przedmiocie zasad organizacji szkolenia lotniczego i zajęć laboratoryjno-praktycznych podchorążych, studentów i słuchaczy Lotniczej Akademii Wojskowej w 4.Skrzydle Lotnictwa Szkolnego. Dęblin 2019.

FA-50 Light Combat Aircraft. Korea Aerospace Industries homepage,https://www.koreaaero.com/EN/Business/FA50.aspx [dostęp 02.2021].

Military Flight Training 2015 - Transformation of Flight Training System – ROKAF. International Quality & Productivity Center (IQPC), Conference materials. London, 24 27 March 2015.

Lewitowicz J.: Bezpieczeństwo Lotów. Journal of Aeronautica Integraf 2/2008 (4).

Program szkolenia do licencji PPL(A). Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin 2014.

Program szkolenia do licencji CPL(A). Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin 2014.

Program szkolenia teoretycznego do licencji ATPL(A). Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin 2014.

Program szkolenia kandydatów ubiegających się o uzyskanie licencji pilota samolotowego turystycznego PPL(A). Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego FTO, WSOSP Dęblin 2010.

Zintegrowany program szkolenia do licencji CPL(A) z uprawnieniami ME i IR. Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin 2016.

Program szkolenia do uprawnienia do wykonywania akrobacji. Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, Dęblin 2014.

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych homepage. http://www.wsosp.pl/index.php/pl/akademicki-osrodek-szkolenia-lotniczego.html [dostęp 04.2018].

Pilot Training Syllabus M-346 PLAF. 41. BLSz, Dęblin 2017.

Initial Qualification Training M346 PLAF. 41. BLSz, Dęblin 2020.

Program Szkolenia Lotniczego na samolocie turbośmigłowym jednosilnikowym PZL 130 „Orlik” (PSzL-2012). Dowództwo Sił Powietrznych, Warszawa 2012.

Cwojdziński L.: Eksploatacja samolotów wielozadaniowych w działaniach bojowych. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2014.

Cwojdziński L.: Użycie statków powietrznych w operacjach lotniczych. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2013.

Driels M. R.: Weaponeering: Conventional Weapon System Effectiveness. American Institute of Aeronautics and Astronautics, Reston, VA 2013.

Grenda B., Bielawski R.: Rozwój lotniczych środków rażenia. Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2017.

Polish Air Force Tactics, Techniques & Procedures 3-3, Basic Employment Manual F 16. 1 November 2010.

T-346A Basic Training Manual, Ed. February 2016. Galatina 2016.

T-346A Air to Air Manual, Ed. September 2015. Galatina 2015.

T-346A Air to Ground Manual, Ed. June 2016. Galatina 2016.

M-346 dla polskiego wojska portal. http://www.m-346.com/m-346/szkolenie-pilotow/system-gbts [dostęp 11.2020].

Bogusz D.: Symulatory i trenażery lotnicze w szkoleniu pilotów wojskowych w Polsce. Lotnicza Akademia Wojskowa, Dęblin 2022.

Ground Based Training System. Leonardo homepage, http://www.leonardocompany.com/en/-/gbts [dostęp 11.2020].

Exploiting M346 Master in Dissimilar Air Combat Training and Companion Training roles. Polish Air Force Academy 90th Anniversary, Dęblin 19.06.2015.

Lewitowicz J., Kustroń K.: Podstawy eksploatacji Statków Powietrznych. T.2, Własności i właściwości eksploatacyjne statku powietrznego. Wyd. ITWL. Warszawa 2003.

Lewitowicz J.: Podstawy eksploatacji Statków Powietrznych. T. 3, Systemy eksploatacji statków powietrznych. Wyd. ITWL. Warszawa 2006.

Lewitowicz J., Zagnański Z.: Kompatybilność symulatorów lotu i symulatorów naprowadzania oraz kontroli ruchu lotniczego. ITWL Warszawa 1996.

Walker D.R.: The Impact of Training Context on Performance in Simulator-Based Aviation Training. MODSIM Paper No. 11 2015.

Flight Manual M346, PI 1T-M346(PLAF)-1. Leonardo Aircraft, 3 October 2017.

Instrukcja Przenoszenia uzbrojenia Konwencjonalnego - Informacje Ogólne. Non-Nuclear Weapons Delivery Manual - General Information Samolotu M346 PI 1T M346(PLAF)-34-1. Leonardo Aircraft, 03.10.2017.

T-346A Performance Data, Italian Air Force Manual AER(EP).1T-T-346A(F)-1A. Finmeccanica Aircraft Division, 18 December 2014.

Instukcja użytkowania - opis techniczny. Kompleksowy symulator. Finmeccanica Aircraft Division, 2016.

Instukcja użytkowania - opis techniczny (IUOT). Symulator procedur awaryjnych EPT M-346 (EPT M-346). ETC-PZL Aerospace Industries Sp. z o. o. 2018.

Ziółkowski J., Wilczyński M.: Symulator jako element systemu selekcyjnego kandydatów do lotnictwa wojskowego. Praca badawcza. Dęblin 2000.

Tyrała P.: Symulatory lotnicze- wyrafinowane narzędzia dydaktyczne. WSOSP Dęblin. Edukacja Medialna nr.1 1997.

Tyrała P.: Techniki stymulacyjne a dydaktyka lotnicza. PWLiOP nr. 5 1995.

Dane dotyczące osiągów / performance data statku powietrznego M346 PI 1T M346(PLAF)-1A-P. Finmeccanica Aircraft Division, 07.11.2016.

Product and Services M-346. Leonardo homepage, http://www.leonardocompany.com/en/-/m-346 [dostęp 11.2020].

Employment Fundamentals T-38C/Introduction to Fighter Fundamentals (IFF). Air Education And Training Command Tactics, Techniques, Procedures 11-1, US Air Force 4.09.2009.

Introduction to Fighting Fundamentals Phase Manual PLAF M-346. Dęblin 2017.

T-38C Flying Fundamentals. Air Force Manual 11-251, Volume 1. 1 August 2013.

USAF Introduction to Fighter Fundamentals (IFF) T-38C. Air Education and Training Command, Randolph AFB, July 2014 Change 1, January 2015.

International Basic Course Advanced (for Poland) F-16C/D. Joint Base Andrews, April 2014.

Royal Netherlands Air Force Initial Qualification Course F-16A/B. Arlington, May 2014.

Air Force Future Operating Concept. www.af.mil/Portals/1/images/airpower/ AFFOC.pdf [dostęp 12.2022].

Fraes R. W.: Developments in Glass Cockpit Technology for Basic And Advanced Military Trainers. 5th International Scientific Conference on Defensive Technologies – Monography, Belgrade, Serbia 2012.

T-38C Specialized Undergraduate Pilot Training. Air Education and Training Command. Randolph AFB, November 2015.

T-6A Joint Primary Pilot Training. Department of the Air Force, Headquarters Air Education and Training Command. Randolph AFB, September 2012.

Initial Qualification Training Syllabus M346. 41st Air Training Base, Dęblin 2022.

Forbes C., Evans M., Hastings N., Peacock B.: Statistical Distributions. 4th edition. Hoboken, N.J: Wiley; 2010.

Kirch W., editor: Descriptive Studies. Encyclopedia of Public Health, https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5614-7_779 [dostęp 20.05.2022].

Montgomery D.C., Peck E.A., Vining G.G.: Introduction to Linear Regression Analysis. John Wiley & Sons; 2013.

Pearson K.: Notes on regression and inheritance in the case of two parents. Vol. 58, Taylor & Francis, 1895.

Roberts A. Roberts J. M.: Multiple Regression: A Practical Introduction. SAGE Publications; 2020.

Shapiro S.S., Wilk M.B.: An Analysis of Variance Test for Normality (Complete Samples). Oxford University Press, Biometrika Vol. 52, No 3/4, Dec. 1965.

Taylor J. M. G.: Kendall’s and Spearman’s Correlation Coefficients in the Presence of a Blocking Variable. Internationa Biometric Society, Biometrics Vol. 43, No 2, Jan. 1987.

Cochran F. G.: The Distribution Of The Largest of a Set Of Estimated Variances as a Fraction of Their Total – 1941. Annals of Eugenics, John Wiley & Sons, 29 August 2012. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1469-1809.1941.tb02271.x [dostęp 24.05.2022].

Introduction to Fighting Fundamentals Phase Manual PLAF M-346. Dęblin 2021.

Preatoni M. L. i in.: Flight mechanics Simulator for rotorcraft development. 26TH International Congress of the Aeronautical Sciences 2008.

Most read articles by the same author(s)