ANALYSIS OF SELECTED PROBLEMS OF THE OPERATION OF MEANS OF AIR TRANSPORT

Main Article Content

Krzysztof Cur
Paweł Gołda
Mirosław Jemielniak
https://orcid.org/0000-0001-8908-2281
Witold Sarnowski

Abstract

The aim of this article is to analyze the operational periods of means of transport, present concepts of models of exploitation processes of technical objects, and processes occurring in these objects. A graphic illustration of the decision-making model of the exploitation system and the mass maintenance of the technical means of transportation was presented. Based on the analysis for development trends of maintenance systems, the main directions of improvement and enhancement of these systems were shown. Mathematical elaborations of the presented solutions were applied.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Cur, K., Gołda, P., Jemielniak, M., & Sarnowski, W. (2023). ANALYSIS OF SELECTED PROBLEMS OF THE OPERATION OF MEANS OF AIR TRANSPORT. Aviation and Security Issues, 4(2). https://doi.org/10.55676/asi.v4i2.85
Section
Articles

References

Ambroziak, T.: O pewnych aspektach modelowania systemów transportowych, OWPW, Prace Naukowe PW, Transport, z. 37, Warszawa 2000

Anselmo J.: Selling Tulsa. AW&ST, February 2007.

Borgo J., Malinowski L., Smoliński H.: Rejestracja parametrów trwałościowych silnika. [w] Turbinowe silniki lotnicze w ujęciu problemowym. Pod redakcja M. Orkisza. Wyd. PN-TTE, Lublin 2002.

Bowles J. B.: The new SAE FMECA standard. Proc. Ann. Reliability and Maintainability Symposium, Tampa FL, USA, 2003.

Bubień W.: Próby śmigłowca SW-4 dla określenia maksymalnych współczynników obciążeń w locie. V Konferencja Metody i Technika Badań Statków Powietrznych w Locie. Mrągowo 2002.

Galiński C., Bartkiewicz P., Hajduk J., Lamers P.: Results of the J-5 Marco Dynamic Similar Model Flight Tests Program. World Aviation Congress, Anaheim, CA, USA. 1997.

Most read articles by the same author(s)