POSSIBILITIES OF USING THERMAL IMAGING TO DIAGNOSE FUEL INSTALLATIONS AND DISTRIBUTION EQUIPMENT IN AVIATION UNITS

Main Article Content

Czesław Wojdat
https://orcid.org/0000-0002-4445-1837
Krzysztof Urban
Malina Jońska

Abstract

The fire hazard is one of the main threats occurring in the process of securing military units' liquid fuels. Due to the quantity and intensity of fuel consumption, aviation is the branch of the Armed Forces where this threat occurs. In order to reduce the occurrence of this hazard, it was assumed that the use of a thermal imaging camera for diagnostics and assessment of the efficiency of equipment and fuel infrastructure at military airports is possible. Based on the conducted research using this type of camera at two airport facilities, the possibility of carrying out diagnostics and assessing equipment efficiency has been confirmed.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Wojdat, C., Urban, K., & Jońska, M. (2023). POSSIBILITIES OF USING THERMAL IMAGING TO DIAGNOSE FUEL INSTALLATIONS AND DISTRIBUTION EQUIPMENT IN AVIATION UNITS. Aviation and Security Issues, 4(2). https://doi.org/10.55676/asi.v4i2.68
Section
Articles

References

Dz.U. 2014 poz. 1853 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.

Instrukcja kamery termowizyjnej Testo 882

Górska K., Górski W.: Materiały pędne i smary, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1986, s. 19-21, 159-167

Herbut J., Mazur D., Walczak J.: Termowizja jako metoda diagnostyczna, Rocz. Nauk. Zoot. T. 33, z. 2, 2006

Hulewicz A.: Diagnostyka termowizyjna w elektrotechnice, Poznań University of Technology Academic Journals No 89, Electrical Engineering 2017, s. 259-262

Jońska M.: Koncepcja wykorzystania termowizji do diagnostyki instalacji paliwowych i sprzętu dystrybucyjnego. Praca inżynierska. Pozycja nie publikowana, Dęblin 2023

Kowalczyk S.: Wpływ przyjęcia stałej wartości gęstości paliwa na dokładność przedstawianej w odmierzaczach paliw ciekłych objętości w temperaturze bazowej, Zakład Mechaniki GUM, s. 21-22

Kompendium logistyka wojskowego, Sz. Gen. WP, Warszawa 2014, s. 246-253

Ling S., Moebs W., Sanny J.: Fizyka dla szkół wyższych Tom 3, 16.5 Widmo promieniowania elektromagnetycznego

Rudkowski G.: Termowizja i jej zastosowanie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1978, s. 31-39, 51-55

Konieczka R., Standardy obsługi statków powietrznych. Magazynowanie wyrobów lotniczych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2021

https://www.testo.com/pl-PL/kamery-termowizyjne/oprogramowanie-irsoft - 05.03.2023 r.

https://imgw.pl/wydarzenia/charakterystyka-wybranych-elementow-klimatu-w-polsce-w-2022-roku-podsumowanie - 04.03.2023 r.