CERTIFIED MILITARY UNIFORMED CLASSES AS A SOCIAL ELEMENT OF BUILDING THE DEFENCE AND PROTECTION SUBSYSTEM OF THE NATIONAL SECURITY OF THE REPUBLIC OF POLAND

Main Article Content

Sławomir Gąsior
Paweł Gołda
Krzysztof Goniewicz
Mirosław Kowalski

Abstract

The aim of the presented article is to present the possibility of including the cadets of Certified Military Uniformed Classes in the state security system in cooperation with the Ministry of Defence and to recommend further action aimed at the participation of students in the defence and security system of the Republic of Poland. The article will also present an analysis of how the potential of several vintages of trained high school graduates can be implemented into the Armed Forces of the Republic of Poland, as well as projections for the continuation of the training of the Military Preparation Classes (OPW), as the legal successor of the CWKM programme. The article presents the assumptions of the CWKM training process and the possibilities of using the potential of graduates of these classes in the implementation of building a strong and secure state on the basis of the process of inference  and analysing their practical dimension. The paper will also include experiences and conclusions from the stay of CWKM students at the training camps of NATO countries - Baltic Guards in the UK 2019 and Latvia in 2018, as a first step towards interoperability of future personnel resources of the Polish Armed Forces with NATO countries.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Gąsior, S., Gołda, P., Goniewicz, K. ., & Kowalski, M. (2023). CERTIFIED MILITARY UNIFORMED CLASSES AS A SOCIAL ELEMENT OF BUILDING THE DEFENCE AND PROTECTION SUBSYSTEM OF THE NATIONAL SECURITY OF THE REPUBLIC OF POLAND. Aviation and Security Issues, 4(2). https://doi.org/10.55676/asi.v4i2.90
Section
Articles

References

Ilona Urych Potencjał obronny klas wojskowych. Teoretyczno-empiryczne aspekty kształcenia obronnego. Warszawa 2019.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzona przez prezydenta RP 12 maja 2020 r., Warszawa 2020.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, DzU z 2013 r., poz. 1166.

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych „Edukacja Wojskowa” zatwierdzony

sierpnia 2017 przez sekretarza stanu w MON.

Pismo CWCR nr 2382/23 z 21 marca 2023 r. dane statystyczne Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji MON, na dzień 20 marca 2023 roku.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=53944091568025&set=a.142949984550455 CWCR

z dnia 29.12.2022 r.

https://www.rp.pl/wojsko/art35727611-coraz-wiecej-mlodych-chce-zalozyc-mundur Marek Kozubal 21.02.2022 r.

Most read articles by the same author(s)