HISTORICAL VIEW OF FACULTY OF AVIATION SAFETY OF THE ‟EAGLE SCHOOL” IN DĘBLIN

Main Article Content

Krzysztof Ogonowski
Dariusz Bogusz

Abstract

The aim of the article was to present the stages of development, research and teaching activities and the structure of the Aviation Safety Faculty of the Polish Air Force University. This publication is an attempt to summarize the achievements of the National Security and Logistics Faculty, and from 2018 renamed as Faculty of Aviation Safety. To develop the article, theoretical research methods were used, such as the analysis and synthesis of information contained in the literature and source materials, abstraction and generalization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ogonowski, K., & Bogusz, D. (2022). HISTORICAL VIEW OF FACULTY OF AVIATION SAFETY OF THE ‟EAGLE SCHOOL” IN DĘBLIN. Aviation and Security Issues, 1(1), 75–95. https://doi.org/10.55676/asi.v1i1.8
Section
Articles

References

Artykuły i monografie

Bogusz D., Selekcja i szkolenie pilotów wojskowych w Siłach Zbrojnych RP, LAW, Dęblin 2021.

Pielacha R., Wydział Lotnictwa dęblińskiej Szkoły Orląt w stuleciu lotnictwa wojskowego, LAW, Dęblin 2019.

Akty i dokumenty prawne

„Regulamin organizacyjny WSOSP”, 2010.

„Regulamin organizacyjny WSOSP”, 2015.

„Regulamin organizacyjny WSOSP”, 2016.

„Regulamin organizacyjny WSOSP”, 2017.

„Regulamin organizacyjny LAW”, 2019.

„Regulamin organizacyjny LAW”, 2021.

Uchwała Nr 22/LXXXV/2010 r. Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o utworzenie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki.

Uchwała Nr 44/LXXXV/2010 r. Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia struktury Wyższej Szkoły Oficerskiej

Sił Powietrznych w Dęblinie jako uczelni dwuwydziałowej.

Uchwała Nr 45/LXXXV/2010 Senatu WSOSP z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie

zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Źródła internetowe

https://naszahistoria.pl/deblinska-szkola-orlat-kuznia-najslynniejszych-polskich-lotnikow/ar/c15-9264728 [dostęp: 8.02.2022].

https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/deblinska-szkola-orlat-tak-wyglada-lotnicza-akademia-wojskowa/m33z2hd [dostęp: 8.02.2022].

https://www.studiazprzyszloscia.pl/strona-8 [dostęp: 7.05.2022].

Studia cywilne w dęblińskiej „Szkole Orląt”. Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego LAW,

http://lry24.pl/studia-cywilne-w-deblinskiej-szkole-orlat-wydzial-bezpieczenstwa-

-lotniczego-law/ [dostęp: 8.02.2022].