FLIGHT TRAINERS AND SIMULATORS – DEFINITIONAL PROBLEMS

Main Article Content

Dariusz Bogusz

Abstract

The article presents the definition problem related to flight trainers and simulators. Modern teaching aids, such as aircraft trainers and simulators, enable good acquisition of knowledge, as well as the safety of aviation training and the preparation of military pilots to perform combat tasks. Despite many studies, there is no scientific definition of a flight simulator and trainer, which is the basis for understanding the terms during research in the discipline of safety sciences in the field of aviation. The problem situation resulted from the interchangeable use of the terms simulator and flight trainer. Apart from the divisions and classifications resulting from the specifications for certification of these devices by the relevant aviation authorities (also presented in the article), there is no scientific definition of a flight trainer and a flight simulator, and these terms are used interchangeably. The aim of the article is to create a scientific definition of a flight simulator and trainer. Theoretical and empirical methods were used.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Bogusz, D. (2023). FLIGHT TRAINERS AND SIMULATORS – DEFINITIONAL PROBLEMS. Aviation and Security Issues, 3(1), 151–166. https://doi.org/10.55676/asi.v3i1.25
Section
Articles

References

Artykuły i monografie

Blickensderfer B., Liu D., Hernandez A., Simulation-Based Training: Applying lessons learned in aviation to Surface transportation modes, Embry Riddle Aeronautical University 2005.

Bogusz D., Symulatory i trenażery lotnicze w szkoleniu pilotów wojskowych w Polsce, LAW, Dęblin 2022.

Bombik M., Z zagadnień logiki i metodologii nauk. O definiowaniu pojęcia definicji, „Studia Philosophiae Christianae” 1985, nr 21(1).

Chmieliński M., Nowoczesne technologie w systemach symulacyjnych i treningowych uzbrojenia morskiego w Akademii Marynarki Wojennej w aspekcie bezpieczeństwa wykonywania zadań bojowych, „Aparatura Badawcza i Dydaktyczna” 2017, T. 22, nr 4.

Chmieliński M., Nowoczesne trenażery i symulatory morskich strzelań artyleryjskich i rakietowych w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, „Technika Transportu Szynowego” 2015, nr 12.

Kobierski J.W., Milewski S., Chmieliński M., Bielawski K., Buda T., Szagała D., Integracja tradycyjnych i nowoczesnych metod nauczania na przykładzie demonstratora technologii – trenażera morskiego zestawu rakietowo-artyleryjskiego ZU-23-2MR, „Logistyka” 2011, nr 5.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994.

Kowalski M., Izdebski M., Żak J., Gołda P., Manerowski J., Planning and management of aircraft maintenance using a genetic algorithm, „Eksploatacja i Niezawodność” 2021, nr 23(1).

Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1988.

Leksykon wiedzy wojskowej, MON, Warszawa 1979.

Mała encyklopedia wojskowa, T. III, MON, Warszawa 1971.

Michalski D., Możliwości unifikacji szkolenia młodszej kadry dowódczej szczebla taktycznego wojsk obrony przeciwlotniczej, „Obronność. Zeszyty Naukowe” 2018, nr 4(28).

Okarmus J., Tytuła M., Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa–Bielsko-Biała 2011.

Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo SMS, Kraków 1998.

Słownik wyrazów obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Woźniak D., Kukiełka L., Woźniak J., Symulatory i trenażery w nauczaniu i szkoleniu wojskowym-wybrane aspekty, „Autobusy” 2014, nr 6.

Akty i dokumenty prawne

Air Traffic Controllers’ Licensing And Certification Consolidated version of Air Traffic Controllers’ Licenses and Certificates Implementing Rules and related Acceptable Means of Compliance and Guidance Material, including the ATCO Initial Training Content and its related AMC and GM, Issued August 2015, ATCO. Technical requirements and administrative procedures related to Commission Regulation (EU) 2015/340 and AMC and GM to ATCO,ED Decision 2015/010/R, ED Decision 2015/015/R.

Certification Specifications for Aeroplane Flight Simulation Training Devices CS-FSTD(A), European Aviation Safety Agency, Issue 2, 3 May 2018.

„European Plan for Aviation Safety (EPAS) 2020–2024”.

European Union Aviation Safety Agency, Notice of Proposed Amendment 2021-08(A).

„Program szkolenia lotniczego na samolocie CASA C-295”, DGRSZ, Warszawa 2020.

Terms of Reference for rulemaking task RMT.0196, Update of flight simulation training device requirements, Issue 4, European Union Aviation Safety Agency.

Źródła internetowe

https://encyklopedia.pwn.pl.

https://sjp.pwn.pl.

https://wsjp.pl.

Part 60 Flight Simulation Training Device Initial And Continuing Qualification And Use,

Appendix F to Part 60 Definitions and Abbreviations for Flight Simulation Training Devices, https://www.ecfr.gov/current/title-14/chapter-I/subchapter-D/part-60.

www.easa.europa.eu.

Wytyczne Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie specyfikacji certyfikacyjnych dla samolotowych szkoleniowych urządzeń symulacji lotu oraz specyfikacji certyfikacyjnych dla śmigłowcowych szkoleniowych urządzeń symulacji lotu (Dz.U. ULC z 2013 r., poz. 29).

Załączniki do wytycznych nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 lutego

r., Specyfikacje certyfikacyjne dla samolotowych szkoleniowych urządzeń symulacji lotu, Wydanie pierwsze 4 lipca 2012 r. „CS-FSTD(A)”, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego.

Zatwierdzenie Użytkowania Szkoleniowego Urządzenia Symulacji Lotu FSTD, Podręcznik Certyfikacji i Nadzoru Operacyjnego PNO-965, Urząd Lotnictwa Cywilnego.