CHARACTERISTICS OF SELECTED UNMANNED AERIAL VEHICLES DEDICATED TO AERIAL INTELLIGENCE

Main Article Content

Tomasz Kulik
https://orcid.org/0000-0003-4062-2552
Hubert Kaźmierczak
https://orcid.org/0000-0001-8843-568X

Abstract

One of the main functions of unmanned aerial vehicles is aerial intelligence reconnaissance. It plays a leading role in time of peace, crisis or war. The reason for this is that without reliable and up-to-date data, planning of operations is much harder, less effective and, in many aspects, even impossible. In the military aspect, the aim of air intelligence is to provide data about the enemy,
as well as to judge the results of the operations conducted by own forces. The purpose of this article is to identify tactical and technical parameters characterizing unmanned aerial vehicles used in the Polish Armed Forces, intended for air reconnaissance. With this in mind, the article firstly describes the essence of air reconnaissance, then establishes the role and place of UAV in air reconnaissance, characterizes the platforms used by the Polish military, and then compares and contrasts them in terms of such parameters as wingspan, maximum takeoff weight, cruising speed, maximum speed, flight duration and
operational range. It helped to illustrate the differences in their construction, identify certain relationships as well as characteristics and draw final conclusions. In the article have been used methods of research such as analysis, synthesis, generalization and comparison.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Kulik, T., & Kaźmierczak, H. (2022). CHARACTERISTICS OF SELECTED UNMANNED AERIAL VEHICLES DEDICATED TO AERIAL INTELLIGENCE. Aviation and Security Issues, 2(2), 47–63. https://doi.org/10.55676/asi.v2i2.17
Section
Articles

References

Artykuły i monografie

Adamski M., Rajchel J., Bezzałogowe statki powietrzne, WSOSP, Dęblin 2013.

Brzezina J.M., Atak dronów, WIW, Warszawa 2013.

Dmitruk T., Bezzałogowe statki powietrzne w Siłach Zbrojnych RP, „Nowa Technika Wojskowa” 2022, nr 4.

Karpowicz J., Bezzałogowe aparaty latające w operacjach powietrznych, AON, Warszawa 2003.

Karpowicz J., Kozłowski K., Bezzałogowe statki powietrzne i miniaturowe aparaty latające, AON, Warszawa 2003.

Kasperkiewicz J., Bezzałogowe statki powietrzne (drony) i najnowsze projekty regulacji prawnych dotyczące ich wykorzystywania, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2015, nr 1.

Kaźmierczak H., Wykorzystanie systemu BSP FlyEye 3.0 jako wsparcie z powietrza, praca inżynierska, LAW, Dęblin 2021.

Kompała D., Użycie systemów bezzałogowych statków powietrznych do rozpoznania

powietrznego w wybranych konfliktach zbrojnych, „Zeszyty Naukowe AON” 2014, nr 1.

Łokociejewski M., Rozpoznanie wojskowe. Cz. I Podstawy teoretyczne, AON, Warszawa 2003.

Maciejewski A., Bayraktar TB2 jako system operacyjny, „Wojsko i Technika” 2021, nr 6.

Michalska A., Badanie niezawodności wybranych elementów bezzałogowych statków powietrznych, LAW, Dęblin 2021.

Roginela J., Wetoszka A., Rozpoznanie powietrzne, WSOSP, Dęblin 2005.

Taktyka i dowodzenie w lotnictwie wojskowym, red. nauk. A. Wetoszka, B. Grenda, A. Truskowski, WSOSP, Dęblin 2015.

Wetoszka A., Pawelec M., Sokół W., Truskowski A., Taktyka lotnictwa, WSOSP, Dęblin 2017.

Zdrodowski B., Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008.

Akty i dokumenty prawne

„AAP-6 (2011). Słownik terminów i definicji NATO zawierający wojskowe terminy i ich definicje w NATO”, Biuro Standaryzacji NATO, Bruksela 2011.

„Bezzałogowy system powietrzny klasy mini FlyEye. Instrukcja użytkowania” IU 1100.03.12.00, Ożarów Mazowiecki 2018.

„Orbiter - Opis i instrukcja obsługi” P/N 990039-B, Aeronautics 2017.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz.U. z 2003 r., nr 139, poz. 1333).

RQ-21A Blackjack Small Tactical Unmanned Aircraft System (STUAS)”, Washington Headquarters Services, Arlington 2015.

„ScanEagle Operations Handbook”, 026-000052-000, v2.3. Bingen 2015.

Źródła internetowe

„Black Hornet airborne personal reconnaissance system”, Government & Defense,

FLIR System 2018, https://www.equipnor.com/media/2934/black-hornet-prs-brochure-web.pdf [dostęp: 25.10.2020]