THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN THE CONTEXT OF ENSURING SECURITY IN THE STATE

Main Article Content

Julia Skóra
https://orcid.org/0000-0002-1243-9825

Abstract

Unmanned aerial vehicles are used to carry out military and civilian tasks. Due to the growing potential, and at the same time the possibility of reaping many benefits resulting from the implementation of drones, the catalog of possible applications has been gradually expanded. Unmanned aviation played a particularly important role in the COVID-19 pandemic. In this area, with the help of drones, samples were transported for tests confirming infection with the virus or public order was supervised in terms of compliance with restrictions and regulations. Perspective profits were also used in relation to the tasks carried out by the Police, Fire Service and Border Guard. The new theater of war relies heavily on the use of drones, as evidenced by the collapses carried out on the territory of Ukraine. Continuous work aimed at modernizing the structure and technology of the UAV generate multifaceted opportunities in the field of the functioning of the state. The aim of the article is to indicate the possibility of using drones in activities carried out by the Military, Police, Fire Brigade and Border Guard, while defining the benefits in terms of improving the quality of life of citizens. The article uses the methods of analysis, synthesis, deduction and inference. The author showed that the implementation of drones in the activities of individual services ensures precise, effective and relatively quick response to internal and external threats. In addition, manned aviation supports the growth of the state’s defense potential.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Skóra, J. (2022). THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN THE CONTEXT OF ENSURING SECURITY IN THE STATE. Aviation and Security Issues, 1(1), 51–73. https://doi.org/10.55676/asi.v1i1.7
Section
Articles

References

Artykuły i monografie

Becmer D., Bezzałogowe systemy latające klasy I - II w przyszłym systemie walki, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2007, nr 1(143).

Chojnacki J., Pasek D., Historia wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2017.

CR, Bezzałogowce w działaniach specjalnych, „Special Ops” 2011, nr 6(13).

Feltynowski M., Wykorzystywanie bezzałogowych platform powietrznych w operacjach na rzecz bezpieczeństwa publicznego, CNBOP-PIB, Józefów 2019.

Głowacki B., Druga młodość K-MAX, „Raport WTO” 2012, nr 1.

Karpowicz J., Kozłowski K., Bezzałogowe statki powietrzne i miniaturowe aparaty latające, AON, Warszawa 2003.

Kiński A., W Stalowej Woli znów głośno, „Nowa Technika Wojskowa” 2011, nr 1(236).

Konert A., Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2021.

Leksykon wiedzy wojskowej, oprac. M. Laprus, MON, Warszawa 1979.

MacKenzie D., COVID-19: pandemia, która nie powinna była się zdarzyć i jak nie dopuścić do następnej, Zysk i S-ka, Warszawa 2020.

Masutti A., Tomasello F., International Regulation of Non-Military Drones, Edward

Elgar, Cheltenham–Northampton 2018.

Mike J., Zalewski P., Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w działaniach morskich, „Przegląd Morski” 2001, nr 4.

Raubo J., Nowi władcy przestworzy. Część I, „Armia” 2012, nr 7–8(49).

Akty prawne i normatywne

„European Civil Unmanned Air Vehicle Roadmap, Volume 2 – Action Plan”, 2005.

ICAO Cir 328, „Unmanned Aircraft Systems (UAS)”, 2011.

ICAO, „Global Air Traffic Management Operational Concept”, Doc 9854, AN/458, First

Edition, 2005.

KG PSP, „Instrukcja operacyjna – Wykorzystywanie BSP w działaniach jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej”, Warszawa 2021.

Zarządzenie nr 49 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych Straży Granicznej

(Dz.Urz. KGSG, poz. 54 z późn. zm.).

Zarządzenie nr 63 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad użytkowania bezzałogowych statków powietrznych w Policji

(Dz.Urz. KGP, poz. 106).

Źródła internetowe

Bolz K., Korelacja korzyści i zagrożeń wynikających z użycia BSP, http://sbn.wat.edu.

pl/pdf-144273-71473?filename=KORELACJA%20KORZYSCI%20I.pdf.

http://www.propertyjournal.pl/termowizja-czego-oczy-nie-widza-zobaczy-dron/ [dostęp: 22.01.2022].

http://www.swiatdronow.pl/drony-na-wojnie-w-ukrainie-przeglad-konstrukcji [dostęp: 20.06.2022].

https://axidro.pl/drony-nowe-przepisy-2021/ [dostęp: 22.06.2022].

https://enterprise.dji-ars.pl/wykrywanie-pozaru-za-pomoca-kompaktowego-drona-

-termowizyjnego/ [dostęp: 22.01.2022].

https://enterprise.dji-ars.pl/zastosowania-w-bezpieczenstwie-publicznym/ [dostęp:

01.2022].

https://ironsky.pl/termowizja-dronem-drony-w-policji-i-strazy-pozarnej/ [dostęp:

01.2022].

https://meteo.imgw.pl/dyn/#group=wrfFireHazard&param=FWI&loc=52.24,21.034,7

[dostęp: 21.06.2022].

https://solectric.sklep.pl/blog/wykorzystanie-dronow-w-policji-5 [dostęp: 21.01.2022].

https://tech.wp.pl/jakim-sprzetem-dysponuje-straz-graniczna-jest-bardzo-zroznicowany-6679203348400992a [dostęp: 22.01.2022].

https://ulc.gov.pl/_download/Drony/pszymanski_webinar_9_lipca_2020_przepisy_

ue.pdf [dostęp: 22.06.2022].

https://www.gohero.pl/wykorzystanie-dronow-w-walce-z-covid-19-w-polsce [dostęp: 20.06.2022].

https://www.popularmechanics.com/military/a12968/the-real-life-transforming-army-helicopter-16883148/ [dostęp: 19.01.2022].

Raport specjalny. Bezzałogowe statki powietrzne dla Sił Zbrojnych RP, https://zbiam.

pl/wp-content/uploads/2022/05/Bezzalogowce-w-Silach-Zbrojnych-RP-Raport-Specjalny-ZBiAM.pdf [dostęp: 20.06.2022].

Smaga D., Bezzałogowe systemy powietrzne w konfliktach zbrojnych, http://yadda.

icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-61afaa13-b8d4-49bc-a518-3e7971ae9e4f/c/smaga_bezzalogowe_systemy.pdf [dostęp: 19.01.2022].

Tuśnio N., Nowak A., Tuśnio J., Wolny P., Bezzałogowe statki powietrzne w działaniach

Państwowej Straży Pożarnej – propozycja dedykowana Państwowej Straży Pożarnej,

https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-36eee2c9-d102-474a-bb7e-cc681276781f/c/Tusnio_i_in_ZN_SGSP_nr_58.pdf [dostęp: 22.01.2022]