ORIGINS OF UNMANNED AERIAL VEHICLE APPLICATIONS AND THEIR CURRENT CLASSIFICATION

Main Article Content

Patrycja Dobek
https://orcid.org/0000-0001-5356-7244
Jakub Dobek

Abstract

The purpose of the article was to show the origins of BSP applications, to present them in the decades immediately after World War II, as well as to present the classification in force today, which is significantly important due to active development. The authors of this study identified the origins of unmanned aircraft applications, illustrated their use in the decades immediately after World War II, and presented the current classification. The development of unmanned aerial vehicles related to evolving technology shows the progress these devices have made. This article attempts to summarize the historical evolution that drones have undergone. An inference of their basic purposes is also presented, attempting to present an overview of their classification, here a common configuration.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Dobek, P., & Dobek, J. (2022). ORIGINS OF UNMANNED AERIAL VEHICLE APPLICATIONS AND THEIR CURRENT CLASSIFICATION. Aviation and Security Issues, 2(2), 15–29. https://doi.org/10.55676/asi.v1i2.6
Section
Articles

References

Artykuły i monografie

Adamski M., Bezzałogowe statki powietrzne, Część II: Konstrukcja, wyposażenie i eksploatacja, WSOSP, Dęblin 2015.

Adamski M., Rajchel J., Bezzałogowe statki powietrzne, Część I: Charakterystyka i wykorzystanie, WSOSP, Dęblin 2013.

Becmer D., Bezzałogowe systemy latające klasy I-III w przyszłym systemie walki, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych” 2007, nr 1(143).

Blom J.-D., Unmanned Aerial Systems: A Historical Perspective, Combat Studies Institute Press US Army Combined Arms CenterFort Leavenworth, Kansas 2010.

Clark R., Uninhabited Combat Aerial Vehicles: Airpower by the People, For the People, But Not With the People, „CADRE Paper” 2012, nr 8.

Cuerno-Rejado C., García-Hernández L., Sánchez-Carmona A., Carrio A., Sanchez--López J.-L., Campoy P., Evolution of the unmanned aerial vehicles until present, Madrid 2015, DOI: https://doi.org/10.6036/7781.

Erhard T., The US Air Force end UAV, Johns Hopkins University, Baltimore 1999.

Fahlstrom P., Gleason T., Introduction to UAV Systems, wyd. 4, Wiley, Hoboken 2012.

Karpowicz J., Kozłowski K., Bezzałogowe statki powietrzne i miniaturowe aparaty latające, AON, Warszawa 2003

Mój M., Status prawny cywilnych bezzałogowych statków powietrznych i ograniczenia związane z wykonywaniem lotów przez cywilne bezzałogowe statki powietrzne, UW, Warszawa 2015.

Polkowski P., Bezzałogowe statki powietrzne, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2016, nr 1(10).

Akty i dokumenty prawne

Wytyczne nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (Dz.U. ULC z 2020 r.,poz. 79).

Źródła internetowe

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce – Raport o aktualnym stanie prawnym odnoszącym się do bezzałogowych statków powietrznych, Warszawa 2013, https://ulc.gov.pl/ [dostęp: 20.05.2022].

https://ciekawe.org/2016/07/11/historia-robotyki/ [dostęp: 7.05.2022].

https://consortiq.com/short-history-unmanned-aerial-vehicles-uavs/ [dostęp:11.05.2022].

https://geoforum.pl/strona/47399/zmiany-prawne-w-zakresie-wykonywania-operacji--lotniczych-bsp/ [dostęp: 20.05.2022].

https://kotsanas.com [dostęp: 7.05.2022].

https://ulc.gov.pl/_download/Drony/pszymanski_webinar_9_lipca_2020_przepisy_ue.pdf.ULC [dostęp: 21.05.2022].

https://www.britannica.com/technology/unmanned-aerial-vehicle [dostęp: 11.05.2022].

https://www.e-education.psu.edu/geog892/node/5 [dostęp: 17.05.2022].