(1)
Zieja, M.; Kawka, K.; Wojtowicz, K. .; Wetoszka, A.; Pietrzak, T. PORTABLE BIOMETRIC MODULE SOFTWARE FOR MILITARY AVIATION SUPPORT SYSTEM. A&SI 2023, 4.